מדידות המבוצעות ע"י צוות המודדים איתם אני עובדת, השירות כולל הכנת תכניות להמשך תהליך היתר עם כל הקירות, קורות ופתחים הקיימים. כמו כן, הקשר שלי עם צוות המודדים מעניק לכם הלקוחות את הטיפול היסודי ביותר לקבלת תכניות מפורטות ומדוייקות.