רישוי נכסים כולל בתוכו את כל תהליכי היתרי הבניה.

היתר בניה הוא תהליך שבו הוועדה המקומית לתכנון ובניה נותנת אישור לבצע עבודות בניה, הריסה או שינוי שימוש במקרקעין.

היתר בניה מתחלק לתתי סעיפים.

בניה חדשה
תוספות בניה
שינוי שימוש
שימוש חורג
שינויים ללא תוספת שטח
הריסה

בניה חדשה — זוהי הגשה של בקשה למבנה חדש שלא היה קיים בין אם זה כולל הריסה של מבנה קיים של בית שקדם לו, החשוב הוא שתכניות הבית החדש לא קיימות בתכניות של הוועדה.
תוספת בניה — היא תוספת למבנה קיים אשר לא קיימות בהיתר קיים של המבנה, תוספת בניה יכולה להיות כל תוספת, לא בהכרח שטח עיקרי למבנה, זאת יכולה להיות פרגולה, מחסן ואפילו חומות.
שינוי שימוש — בהגדרות של תכניות בנין עיר לכל וועדה יש הגדרות לשימוש ייעודים באזורים במרחב העיר, אזורי המגורים לא יהיו עם אזורי התעשיה, אזורי מסחר יכולים להתקיים באזורי מגורים ובנוסף גם באזורי תעשייה, אזורי מסחר באזורי מגורים יהיו ממוקמים בקומת הקרקע של בנייני מגורים ברחובות ראשיים.
אז מה זה בעצם שינוי שימוש?
שינוי שימוש הוא שינוי הגדרת הייעוד לאותו מבנה/קרקע לייעוד אותו מעוניינים באישור הוועדה לתכנון ובניה כמובן.
אתן דוגמה : באזור תעשיה מוגדר בנין כתעשיה, מגיעה חברה שמעוניינת להפוך את הנכס למשרדים, יש לבקש מהוועדה שינוי שימוש עם נימוק לשינוי הייעוד מתעשייה למשרדים.
שינוי משמעותי כגון ממגורים למסחר נחשב לשימוש חורג.
שימוש חורג מהיתר — זהו שימוש שחורג מהשימוש בקרקע או בבניין והשימוש בו הוא לא למטרה שיועדה לו בתב»ע, רק הוועדה המקומית יכולה לאשר שימוש חורג מהיתר והוא מוגבל בזמן, שכן הוועדה לא מעודדת היתכנות של שימוש חורג לאורך זמן, לכן יש מצבים שבהם ניתן לבקש שינוי תב»ע נקודתי ותהליך זה אומנם ארוך יותר ( ומתבצע ע»י אדריכלים בלבד ), אך בתום התהליך אישור זה הוא קבוע.

שינויים ללא תוספת שטח — אלו שינויים פנימיים או חיצוניים בחזיתות המבנה שלא משנים את שטח המבנה הקיים.
הריסה — הריסה של מבנה קיים/ חלקי מבנה/ שטחי שירות/ חומות ללא בניה מחדש.
מה חשוב לכן כלקוחות לדעת:
דבר ראשון לפני שאתם ממהרים לבצע שינויים במבנה הקיים יש לשים לב שאכן אתם עומדים בקריטריונים לתב»ע באזור מגוריכם, כמו כן מומלץ להתייעץ עם יועץ רישוי או מי בתחום כדי להמליץ לכם את תנאי הבקשה