כל מי שמעוניין לפתוח עסק שמצריך רישיון עסק, מחויב לעבור דרך מחלקת רישוי עסקים.
תהליך רישיון העסק לא דומה לתהליך רישוי היתר בניה, ברוב הפעמים התהליך קצר יותר מהיתר בניה.
אז מה בעצם צריך כדי לפתוח עסק ולמה לשים לב.
תחילה יש לבדוק אם העסק שאותו אנחנו מעוניינים לפתוח תואם את המקום שנשכר או נקנה לטובת הדבר, זאת אומרת, לקוח שמעוניין לפתוח מסעדה, צריך לשים לב שהמקום תואם למסר בתכנית בנין עיר של העירייה, אם אין התאמה בין השניים והלקוח עדיין מעוניין לפתוח את המקום, יש להתאים את הבקשה בהליך של שימוש חורג ( הסבר מפורט קיים בתהליך היתר ) מה שאומר שלצורך ההסבר, אם לקוח מעוניין לפתוח מסעדה באזור שמוגדר מגורים, יש לבדוק היתכנות של שינוי ייעוד התב"ע בהליך זמני או קבוע ורק הוועדה תוכל לאשר את הבקשה.

המשך תהליך רישיון עסק יחייב לשכור שירותים של בעלי מקצוע מתאימים שיתנו חוות דעתם לכל אחד מהגורמים בוועדה או מחוצה לה כדי שהרישיון יקבל תוקף.